Hervatting van eredienste na Grendelstaat

Broeders en susters,

Die Kerkraad van Gereformeerde Kerk Wonderboompoort het gisteraand by ons breë kerkraadsvergadering besluit dat ons vanaf DV Sondag, 7 Junie 2020 weer fisiese samekomste met die eredienste wil infaseer. Daar gaan DV vir die eerste weke net een samekoms op ’n Sondag om 09:00 wees en daar sal net 50 lidmate, insluitend die predikant en kerkraadslede, vir die diens op die kerkterrein toegelaat word.

Die Kerkraad volg ’n versigtige benadering veral in die lig van die beperkte inligting wat oor die SARS-CoV-2 virus beskikbaar is. Met die infasering gaan die Kerkraad verskeie regulasies en voorsorgmaatreëls instel wat al die vereistes volgens die staatskoerant insluit.

Ons versoek u, die lidmate van die gemeente, dat u asb. u ouderlinge in kennis sal stel of u op hierdie stadium graag sodanige samekomste sal wil bywoon, al dan nie. Die rede daarvoor is om ’n aanduiding te kry hoeveel mense graag sal wil kom, sodat ons reëlings kan tref oor wie wanneer kan kom.
Indien daar meer as 50 lidmate is wat graag sal wil kom, sal ons laat weet watter wyke komende Sondag kan kom, en watter wyke die Sondag daarop, ens.

Die Kerkraad wil nie die besluit (om die fisiese erediens by te woon al dan nie) namens u neem nie. Ons stel egter ‘n dokument met inligting oor die virus beskikbaar wat u kan help in u besluitneming. (Sien aangeheg).

Die uitsendings van die eredienste op YouTube (intyds.gkwonderboompoort.org) gaan steeds voort soos die afgelope weke. U sal dus steeds, al kom u nie na die fisiese samekoms op die kerkterrein nie, oor die internet na die dienste kan luister soos voorheen.

Indien u enige navrae het, kontak gerus u ouderling.
Ons sal later die week meer besonderhede bekend maak oor wie komende Sondag kan kom en wat presies van u verwag sal word as u kom.

Seënwense.