Koningskinders

Koningskinders is ‘n evangeliesasieprojek gefokus op kinders.

GK Wonderboompoort is baie dankbaar om in samewerking met GK Daspoort die projek te ondersteun.

Elke sondagaand word sowat 10 kinders vanuit arm gesinne kerk toe gebring, waar groepleiers saam met hulle bybelstudie hou. Verder vind daar een keer ‘n maand ‘n speletjiesaand plaas, en een keer ‘n jaar ‘n kamp met ongeveer 60 kinders.