Maubane

Sending-en evangelisasie onder Tshwanasprekendes vind te Maubane plaas.

Die GK Wonderboompoort dra by tot die versorging van Ds. Nkoane dmv. ‘n samewerkingsooreenkoms met die Gereformeerde Kerke van Rietvallei, Nylstroom, Waterberg, Naboomspruit en Warmbad.Maubane is ‘n wyk van die GK Ramotse (geleë noord van Hamanskraal en Temba). Die evangelisasie en Woordverkondiging geskied onder leiding van Ds. Oupa Nkoane die predikant van die GK Ramotse.

Ouderling Frits van Tonder is die sameroeper van die Evangeliseringskommissie.