Preke/Seminare by GK Wonderboompoort

Soek vir:
Foto Spreker
Prediker
MP3 PDF Beeld Titel/Teks Beskrywing Datum
vRooyen,W,Br - 2 Kon 2v1-15 Die HERE se werk in Elisa. Oorwinning in en deur Christus en die Heilige Gees 20201018
LeRoux,P,Ds - Jes 40v12-31 NGB Art 1 Die deugde van God Hy is enig enkelvoudig en geestelik 20201011
LeRoux,P,Ds - Ps 16 Die HERE is die deel van my erfenis en my beker 20201011
Diedericks,M,Dr - Gen 12v1-9 Die pelgrimstog van geloof 20201004
vRhyn,M,Dr - 1 Pet 1 Verootmoedig jou voor die Here wat homself volledig kenbaar sal openbaar met sy wederkoms 20201004
Marx,G,Br - Luk 15v1-10 Die Here is bly oor elke sondaar wat tot bekering kom 20200927
LeRoux,P,Ds - Matt 4v1-11 En lei ons nie in die versoeking nie maar verlos ons van die bose 20200920
LeRoux,P,Ds - Rom 12v1-21 Die gemeenskap van die heiliges 20200920
LeRoux,P,Ds - Ps 127 Seuns is n erfdeel van die HERE 20200913
LeRoux,P,Ds - Matt 6v1-18 Die betekenis van Gee ons vandag ons daaglikse brood 20200906
LeRoux,P,Ds - Rom 12v1-21 Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde 20200906
LeRoux,P,Ds - Gal 1v1-5 Christus red ons uit die teenwoordige bose wêreld 20200830
LeRoux,P,Ds - Luk 22v39-46 Die betekenis van Laat U wil geskied 20200830
LeRoux,P,Ds - 1Kor 15v20-28 Laat U koninkryk kom 20200823
LeRoux,P,Ds - Luk 19v11-28 Die gelykenis van die ponde 20200823
Diedericks,M,Dr - Genesis 6v1-22 Geloofsgehoorsaamheid 20200816
Diedericks,M,Dr - Heb 11v5-6 Geloofsgemeenskap wat God behaag 20200816
Diedericks,M,Dr - Genesis 4v1-10 Getroue Abel se beter offer 20200809
LeRoux,P,Ds - Ps 46 Laat staan en weet dat Ek God is 20200809
LeRoux,P,Ds - Eseg 36v16-32 Die betekenis van Laat U Naam geheilig word 20200802
LeRoux,P,Ds - Ps 91 Om in die skuilplek van die Allerhoogste te woon 20200802
LeRoux,P,Ds - Ps 102 Die eensame voël op die dak 20200726
vdWalt,W,Br - Openb 5 Leesdiens preek van Dr SCW Duvenhage 20200726
LeRoux,P,Ds - Hebr 11v1-16 Wat God sê is sekerder as wat ons sien 20200719
LeRoux,P,Ds - Matt 6v1-18 God is n liefdevolle Vader wat wil en Almagtige God wat kan gee 20200719
LeRoux,P,Ds - Luk 11v1-13 en Luk 18v1-8 God gee sy Heilige Gees aan die wat Hom sonder ophou bid 20200712
LeRoux,P,Ds - Mark 15v21-41 Die Opstanding van Jesus 20200712
LeRoux,P,Ds - Fil 4v1-13 Die tiende gebod Kweek heilsame begeertes 20200705
LeRoux,P,Ds - Mark 15v21-41 Die kruisiging 20200705
LeRoux,P,Ds - Mark15v1-20 Jesus voor Pilatus 20200628
LeRoux,P,Ds - Matt 15v1-20 Die negende gebod 20200628
LeRoux,P,Ds - 1 Tim 6v1-21 Die agtste gebod jy mag nie steel nie 20200621
LeRoux,P,Ds - Markus 14v53-65 Jesus se verhoor voor die Joodse Raad 20200621
LeRoux,P,Ds - Mark 14v43-52 Jesus word deur almal verlaat 20200614
vd Walt,W,Br - Openb 4 Kyk daar staan n troon in die hemel en Een sit op die troon 20200614
LeRoux,P,Ds - Mark 14v32-42 Abba, Vader, alle dinge is vir U moontlik 20200607
LeRoux,P,Ds - Matt 5v1-12 Die Sewende gebod - jy mag nie egbreek nie 20200607
LeRoux,P,Ds - Mark 14v27-31 en 66-72 Net een kyk Petrus verloen Jesus 20200531
LeRoux,P,Ds - Matt 5v17-26 en HK Sondag 40 Die Sesde gebod - jy mag nie doodslaan nie 20200531
LeRoux,P,Ds - Mark 14v22-26 Die instelling van die Nagmaal 20200524
vanDeventer,P,Br - Matt 5v1-12 Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele 20200524
LeRoux,P,Ds - Hand 1v1-14 Hemelvaartdiens, Daar is n Mens in die hemel 20200521
LeRoux,P,Ds Jes 42v18 tot 43v8 Moenie bang wees nie 20200517
LeRoux,P,Ds - Rom 13v1-7 en Eks 20v12 Die eerste gebod met n belofte 20200517
LeRoux,P,Ds - Mark 14v10-21 Judas Iskariot Die apostel met die beursie 20200510
LeRoux,P,Ds - Mark 2v23-3v12 en Jes 58v13-14 en HK Sondag 38 God gee rus aan sy bemindes 20200510
LeRoux,P,Ds - Mark 14v1-11 Wat sy kon het sy gedoen 20200503
LeRoux,P,Ds - Matt 5v33-37 en Lev 19v12 en HK Sondag 37 Die derde gebod - eerbiedige eedswering 20200503
LeRoux,P,Ds - Lev 24v10-23 Die sonde wat God die meeste vertoorn 20200426
LeRoux,P,Ds - Mark 13v32-37 Profetiese rede, Wat dit beteken om gereed te wees vir Jesus se koms 20200426
LeRoux,P,Ds - Eks 20v4-6 Die tweede gebod Moenie n beeld uitsny nie, jy is die beeld 20200419
LeRoux,P,Ds - Mark 13v24-32 Profetiese rede Die wederkoms van die Seun van die mens 20200419
LeRoux,P,Ds - Jes 44v6-23 en Eks 20v3 Die eerste gebod 20200412
LeRoux,P,Ds - Joh 20v1-18 en 1 Kor 15v1-20 Die hoop van die opstanding 20200412
LeRoux,P,Ds - Eks 12v1-15 en Mark 15v21-41 Oordenking oor die kruisiging 20200410
LeRoux,P,Ds - Joel 2v12-13 en HK Sondag 33 Die bekering van die hart 20200405
LeRoux,P,Ds - Mark 13v14-16 Profetiese Rede Die gruwel van verwoesting 20200405
Noeth,H,Br - 2 Tim 2 Dit is waar en dit is seker 20200329
vdWalt,W,Br - Jer 18 Die Pottebakker (leespreek van Ds WM Snyman) 20200329
LeRoux,P,Ds - Matt 6v19-34 Moet julle nie kwel nie 20200322
vanDeventer,P,Br - Ps 93 Die HERE regeer 20200322
LeRoux,P,Ds - Hand 2.37-47,HK So 27 Waarom die kinders van Christene gedoop moet word 20200112
LeRoux,P,Ds - Markus 12v38-20, Rom 12v10 Sug jy na eer of betoon jy dit 20200112
LeRoux,P,Ds - Ef 5 Koop die tyd uit, omdat die dae boos is 20200105
LeRoux,P,Ds - Ps 124 As die HERE nie vir ons is nie... 20200105
Snyman,D,Ds - 1 Kor 1v1-9 Die kerk wag op Jesus se wederkoms 20191229
vdWalt,T,Prof - Openbaring 22 Leespreek oor laaste dae 20191229
Klopper,D,Ds - Numeri 24 Bileam en die wyse manne sien 'n ster 20191222
LeRoux,P,Ds - Matt 28 Die doop verseker ons dat Christus se offer ons ten goede kom 20191215
LeRoux,P,Ds - Ps 42 God se aangesig verander my aangesig 20191215
LeRoux,P,Ds - Ps 42 My siel dors na die lewende God 20191208
Lee,JL,Ds - Ester 3 - 20191208
LeRoux,P,Ds - Rom 10v1-17, HK So 25 Die Heilige Gees werk die geloof in ons harte 20191201
vRhyn,M,Dr - Ps 96 Verheerlik, vertel, verwag! 20191201
LeRoux,P,Ds - Gen 1v24-31, Heb 1v1-4. Kol 1v15 Christus herstel die beeld van God in ons 20191124
LeRoux,P,Ds - Markus 12v35-37, Ps 110 Dawid se Seun is sy Here 20191117
LeRoux,P,Ds - Rom 8v33-39, HK 23 Geregverdig voor God 20191117
LeRoux,P,Ds - 1 Kor 15v1-20; 36-43; 51-58 Ons glo aan die opstand van die liggaam 20191110
LeRoux,P,Ds - Markus 12v28-34 Die groot gebod. 20191110
Erasmus,G,Ds - Mat 6v19-34 Wat is bysake en wat is hoofsake 20191105
Diedericks,M,Dr - Hab 1v1-2v4 Die regverdige sal uit die geloof lewe 20191103
Snyman,D,Ds - Openbaring 15 In die hemel besing gelowiges God 20191020
LeRoux,P,Ds - 1 Kor 12 Kerk is nie 'n plek waarheen jy gaan nie 20191013
LeRoux,P,Ds - Markus 12v13-17 Gee aan God wat Hom toekom 20191013
LeRoux,P,Ds - HK 20 Ek glo in die Heilige Gees 20191006
LeRoux,P,Ds - Markus 11v27-12_12 Jesus se gesag 20191006
LeRoux,P,Ds - Ef 1v3-23 - 20190929
LeRoux,P,Ds - Joh 13v1-12 - 20190929
LeRoux,P,Ds - Markus 11v26 Alles wat julke in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang 20190922
LeRoux,P,Ds - Ps 24, Luk 24, HK 18 Die nut van Christus se hemelvaart 20190922
LeRoux,P,Ds - Markus 11v12-26 Huis van gebed vir die nasies 20190915
LeRoux,P,Ds - Markus 16v1-8, Kor 15v1-20, HK So 17 Die hoop van die opstanding 20190915
LeRoux,P,Ds - Markus 9v42-50, HK So 16 Jesus het gesterf, is begrawe, het neergedaal na die hel 20190908
LeRoux,P,Ds - Markus 11v1-11 Hosanna in die hoogste hemele 20190907
LeRoux,P,Ds - Jes 53v1-12 God bewerk redding deur lyding 20190901
Klopper,D,Ds - Ds Dries Klopper-P9 - 20190825
Noeth,H - Ps 25 Leer my u wee, Here, leer my… 20190825
LeRoux,P,Ds - Matt 1v18-25 Die wonder van Jesus se ontvangenis en geboorte 20190818
LeRoux,P,Ds - 1 Kor 6v12-20 Weet julle nie dat julle nie aan julleself behoort nie 20190811
LeRoux,P,Ds - Makus 10.32-45 Die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie 20190811
LeRoux,P,Ds - Markus 10v10-31 Ewige lewe 20190804
LeRoux,P,Ds - Ef 5 Die huwelik 20190728
LeRoux,P,Ds - Makus 10v13-16 Laat die kinders na My toe kom 20190728
LeRoux,P,Ds - HK 13 Die enigste Seun van God 20190721
LeRoux,P,Ds - Ef 6v1-4 Dissipline van die Here (voorkomend) 20190714
Preeklees - Ps 84, 1 Joh 3v1-24, HK So 13 - 20190714
Erasmus,G,Ds - Rigt 16v17-31 Ten spyte van die sonde bly God getrou… 20190707
LeRoux,P,Ds - Markus 10.1-12 Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. 20190707
Snyman,D,Ds - 1 Sam 1v1-20, HK 46 Onse Vader wat in die hemel is 20190630
Snyman,D,Ds - Mat 8v1-17 Jesus Christus dra ons siektes weg 20190630
LeRoux,P,Ds - Lukas 3v15-22, HK So 12 Die betekenis van Christus en Christen 20190623
LeRoux,P,Ds - Markus 9v42-50 Eerder vermink as nie in die Koninkryk van God nie 20190623
LeRoux,P,Ds - Markus 9v38-41 Wie nie teen ons is nie, is vir ons. 20190616
LeRoux,P,Ds - Num 13, Sag 3, Mat 1 Die betekenis van die Naam Jesus 20190616
LeRoux,P,Ds - - Markus 9v30-37 Oggend-As iemand die eerste wil wees, dan moet hy die laaste van almal wees 20190609
LeRoux,P,Ds - - Matt 6v19-34 Aand-In alle teespoed geduldig en voorspoed dankbaar 20190609
LeRoux,P,Ds - - Markus 9v14-29 Oggend-Die noodsaak van gebed in die geestelike stryd 20190602
LeRoux,P,Ds - - Rom 8v18-39, HK So 9 Aand-Die Almagtige Skepper is my Vader 20190602
LeRoux,P,Ds - Markus 9v2-13 Verheerliking op die berg. 20190526
LeRoux,P,Ds - Markus 8v27-9v1, Rom 12v1 Die enigste godsdiens wat sin maak 20190519
LeRoux,P,Ds - HK So 6 Die woord het vlees geword 20190512
vRooyen,W,Br - 130 Lees preek v Lees preek Die HERE se openbaring van ware-dissipel-lewe 20190512
LeRoux,P,Ds - Rom 8v1-17 HK So 5 Die identiteit van ons Verlosser 20190428
LeRoux,P,Ds - NGB 35 Die Heilige Nagmaal 20190310
LeRoux,P,Ds - - Gen 2 v 4-25, 3 v 17-19, Ef 6 v 5-8 Oggend-Die begronding van werk 20181230
LeRoux,P,Ds - - Markus 1 v 29-39, Ef 5 v 1, 2, 8, 15-21, Jak 4 v 1-3 Aand-Wandel in die wysheid 20181230
LeRoux,P,Ds - - Matt 1 v18-25,Fillipense 2 v 1-9, HK Sondag 14 Oggend-Die geskiedenis van die geboorte van ons Here Jesus Christus 20181225
LeRoux,P,Ds - - Haggai 1 v 1 - 2 v 9 Oggend-Belofte van die heerlikheid van die herboude Huis van die HERE 20181223
LeRoux,P,Ds - - Jer 29 v 1-19 Aand-Die Woord van die HERE se opdragte oor ons gedagtes 20181223
LeRoux,P,Ds - - Ps 120 Aand-Gebed om beskerming teen lastertonge 20181216
LeRoux,P,Ds - - Sag 4 Oggend-Gesig van die goue kandelaar en die twee olyfbome 20181216
LeRoux,P,Ds - - Mark 4 v 26-34 Oggend - Die groei van die Koningkryk van God 20181209
LeRoux,P,Ds - - Sag 8 v 1-23, NGB Artikel 28 Aand-Elkeen is verplig om by die ware kerk aan te sluit 20181209
LeRoux,P,Ds - - 1 Kor 12 v 12-31, Openb 7 v 9, 10 NGB Artikel 27 Aand - Die Algemene Christelike Kerk 20181202
LeRoux,P,Ds - - Hand 6 v 1-7 Oggend - Instelling van die Amp van Diaken 20181202
LeRoux,P,Ds - - Hand 6 v 1-7 Oggend-Die kiesing van die 7 diakens 20181202
LeRoux,P,Ds - - Ef 5 v 1, 13-26 Oggend-Die tussen die vlees en die Gees 20181125
LeRoux,P,Ds - - Joh 14 v 1-20, NGB Artikel 26 Aand-Christus ons Voorspraak 20181125
LeRoux,P,Ds - - 1 Kor12 v 12-31 Oggend-Die eenheid van die liggaam nieteenstaande die verskeidenheid van lede 20181118
LeRoux,P,Ds - - Lev 16, Hebr 4 NGB Artikel 26 Aand - Jesus Christus ons Voorspraak by God 20181118
LeRoux,P,Ds - - Matt 25 v14-30 Mark 4 v 25 Oggend - Die gelykenis van die talente 20181111
LeRoux,P,Ds - - Matt 5 v 17-48, NGB Artikel 25 Aand-Christus het gekom om die wet te vervul 20181111
Noeth,H,Br - - Obadja 1 v 1-10 Oggend - Die gelowige se verhouding met God 20181104
Noeth,H,Br - - Obadja 1 v 15-21 Aand - Die dag van die HERE 20181104
Noeth,H,Br - - Jer 28 Teks v17 Oggend - Die stryd tussen die profete Hananja en Jeremia 20181028
LeRoux,P,Ds - - Luk 17 v 1-10 NGB Artikel 24 Aand - Ons Heiligmaking en goeie werke 20181021
LeRoux,P,Ds - - Mark 4 v 9-13 en 21-25 Oggend - Ons verantwoordelikheid om te luister 20181021
Erasmus,G,Ds - - Ps 37 v 1-11, Matt 5 v 5 Oggend - Die sagmoediges sal die aarde beerwe 20181014
LeRoux,P,Ds - - Gen 2 v 25 - Gen 3 v 24 Teks Ps 32 v 1 NGB Artikel 23 Aand - Die geskiedenis van die sondeval 20181014
LeRoux,P,Ds - - Mark 3 v 31-35 Oggend - Die huisgesin van God 20180930
LeRoux,P,Ds - - Rom 3 v21-31 NGB Artikel 22 Aand - Regverdigmaking deur die geloof in Jesus Christus 20180930
Klopper,D,Ds - - Jer 48 Teks v 11 en ook v 31, 36, 46, 47 Profesie teen die Moabiete 20180923
Nel,J,Ds - - Joh 3 v 1-21 Teks v 3 Oggend-As iemand nie wedergebore is nie kan hy die koningkryk van God nie sien nie 20180923
LeRoux,P,Ds - - Mark 3 v 20-30 Oggend-Jesus waarsku die Fariseers teen die sonde teen die Heilige Gees 20180916
LeRoux,P,Ds - - Mark 3 v 7-19 Oggend-Jesus roep jou_sondaar_gewone mens 20180909
LeRoux,P,Ds - - Num 13 v 25 - 14 v 20 NGB Artikel 20 Oggend-God het Sy regverdigheid en barmhartigheid in Christus bewys 20180909
LeRoux,P,Ds - - Jes 58 Oggend-Valse en ware godsdiens 20180902
Lee,JL,Ds - - Rut 1 v 1, 16a Aand-Die aard van ware aanbidding van die HERE 20180902
LeRoux,P,Ds - - Joh 1 v 1-14 NGB Artikel 19 Aand-Die vereniging en onderskeid van die twee nature van Christus in een Persoon 20180826
LeRoux,P,Ds - - Lev 25 vanaf v 8, Jes 5 vanaf v 7 Oggend-Grondbesit in die lig van die Skrif 20180826
LeRoux,P,Ds - - Gen 3 NGB Artikel 17 Aand-`n Verlosser deur God beloof 20180819
LeRoux,P,Ds - - Luk 18 v 1-8 Oggend-Gebed in die lig van die wederkoms van Jesus Christus 20180819
LeRoux,P,Ds - - Ef 1 v 3-6 NGB Artikel 16 Aand-Die Uitverkiesing in Jesus Christus 20180812
LeRoux,P,Ds - - Mark 2 v 23 - 3 v 6, Jes 58 v 13,14 Oggend-Jesus, Here van die Sabbat 20180812
LeRoux,P,Ds - - Mark 2 v18-22, Jes 58 v 1-9 Oggend-Moenie dat jou fisiese eetlus of enige iets anders jou geestelike eetlus demp nie 20180805
LeRoux,P,Ds - - Ps 51 NGB Artikel 14 Aand-Oor die erfsonde 20180805
LeRoux,P,Ds - - Gen 1 v26 Aand-Gevolge van die Sondeval 20180729
LeRoux,P,Ds - - Mar 2 v13 Oggend-Roeping van Levi 20180729
LeRoux,P,Ds - - Ef 5v22 Oggend-Die Huwelik 20180722
LeRoux,P,Ds - - Ps 45 Aand-Bruilofslied vir die Messias 20180722
LeRoux,P,Ds - - Mar1v40 Oggend-Genesing van n Melaatse en Genesing van n Verlamde 20180715
LeRoux,P,Ds - - Matt10 Aand-Vernuwing van die Verbond van God 20180715
LeRoux,P,Ds - - Matt5 Oggend-Bergpredikasie 20180708
LeRoux,P,Ds - - Ps122 Aand-`n Groet aan Jerusalem 20180708
Noeth,H - - Openb22 Oggend-Laaste Waarskuwings en Beloftes 20180701
Onbekend - - Matt5 Aand-Sout van die Aarde en Lig vir die Wereld 20180701
Klopper,D,Ds - - Jer2 Aand-God Bestraf Israel 20180624
Marx,G - - 1Joh2v3-17 Oggend-Onderhouding van die Gebooie 20180624
LeRoux,P,Ds - - Mar1v29-39 Oggend-Genesing van die Skoonmoeder van Petrus en Ander Siekes 20180617
LeRoux,P,Ds - - Ps131 Aand-Berusting 20180617
LeRoux,P,Ds - - Mar1v21-28 Oggend-Genesing van n Besetene in Kapernaum 20180610
LeRoux,P,Ds - - Sag3 Aand-Josua deur Satan beskuldig maar deur God Geregverdig 20180610
LeRoux,P,Ds - - Jud v1-16 Aand-Teen die goddelose en Valse Leraars 20180603
Smit,Faan,Ds - - Jes44 Oggend-Werking van die Heilige Gees 20180603
LeRoux,P,Ds - - Mar1v16-20 Oggend-Roeping van die Eerste Disipels 20180527
LeRoux,P,Ds - - Ps148 Aand-Alle Skepsels Moet die Here Loof 20180527
LeRoux,P,Ds - - Joh14 Aand-Die Godheid van die Heilige Gees 20180520
LeRoux,P,Ds - - Luk12 Oggend-Wie Gevrees Moet Word 20180520
LeRoux,P,Ds - - Fil2v1-18 Aand-Die Godheid van Jesus Christus 20180513
LeRoux,P,Ds - - Mar1v9-13 Oggend-Het jy Christus Waarlik Lief 20180513
LeRoux,P,Ds - - Joh17 Aand-Die Gebed van Jesus vir sy Dissipels 20180506
LeRoux,P,Ds - - Mar 1 v9-20 Oggend-Doop en Versoeking van Jesus 20180506
Erasmus,G,Ds - - Gal1v6-12 Aand-Die Volkomenheid van die Heilige Skrif 20180429
LeRoux,P,Ds - - Mar1v1-13 Oggend-Doop en Versoeking van Jesus 20180429
LeRoux,P,Ds - - Jes53 Aand-Die Kneg van die Here word verneder en verhoog 20180422
LeRoux,P,Ds - - Mar1v1-8 Oggend-Johannes die Doper 20180422
LeRoux,P,Ds - - Ps73 Aand-Die Groot Raaisel 20180415
LeRoux,P,Ds - - Joh20 Oggend-Die Opstanding 20180401
LeRoux,P,Ds - - Ps125 Aand - Israel se Beskutting 20180401
LeRoux,P,Ds - - Ps125 Aand-Israel se Beskutting 20180401
Klopper,D,Ds - - Gal4v20-31 Aand-Sara en Hagar,Voorbeelde van die Twee Verbonde 20180325
Student - - Matt27v32-56 Oggend-Die Kruisiging 20180325
LeRoux,P,Ds - - Luk 8v4-21 Oggend-Gelykenis van die saaier-vier tipes grond 20180318
LeRoux,P,Ds - - Rom 1v18-21; Ps 19; NGB Art2 Aand-Openbaring in natuur en Skriftuur 20180318
LeRoux,P,Ds - - Matt 18v15-35; HK So 31 Oggend-`n Broer wat sondig 20180311
LeRoux,P,Ds - - Ps 11 Aand - Die deugde van God - God is regverdig 20180311
LeRoux,P,Ds - - Mattheus 6:19-21 Oggend - Waar is jou skat 20180304
LeRoux,P,Ds - - Ps. 136; Ps. 119:65-72 Aand-Die deugde van God - Hy is volkome goed 20180304
LeRoux,P,Ds - - Ps 139, Rom 16 Aand - Die deugde van God-God is volkome wys 20180225
LeRoux,P,Ds - - Ps 23; Joh 10 Oggend - Die HERE is my herder 20180225
LeRoux,P,Ds - - 2 Tim 1,2,3 Bly in wat jy geleer het 20180218
LeRoux,P,Ds - - NGB Art 1 - Sag 4, Matt 8 Die deugde van God (Hy is almagtig) 20180218
LeRoux,P,Ds - - Jak 5v7-20 God se weg tot geestelike genesing 20180211
LeRoux,P,Ds - - NGB Art 1 - Ps 139 Die deugde van God (Hy is onveranderlik, oneindig) 20180211
LeRoux,P,Ds - - NGB Art 1 - Jes 55v1-13 Die deugde van God (Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik) 20180204
Meijer,D,St - - Exo 6v1-2 Ons vertroue op ons getroue HERE 20180128
Meijer,D,St - - HK So 10 - Open 4v1-11 God alleen stuur die wereld na sy einddoel - Teol Stud Dirk Meijer (Preek van Ds Ronald Bain) 20180128
LeRoux,P,Ds - - Jak 4v13-16 As die HERE wil 20180121
LeRoux,P,Ds - - NGB Art 1 - Jes 40v12-13, Deut 6v4 Die deugde van God (Hy is enig, enkelvoudig, geestlik, ewig) 20180121
LeRoux,P,Ds - - Deut 15, Ef 6 God se eis in verband met ons daaglikse werk - Ds Gerard Meijer 20180114
LeRoux,P,Ds - - Jes 6v1-13, Fil 1v1-2 Heilig, Heilig , Heilig is die HERE van die leërskare 20180114
Klopper,D,Ds - - 2 Kon 4 Gebruik dit wat jy het 20180107
Meijer,G,Dr - - Ex 29, Ps 133 Liefdesgemeenskap in Christus 20180107
LeRoux,P,Ds - - Efe 5v17 Koop die tyd uit, want die dae is boos 20171231
LeRoux,P,Ds - - Rom 12v11 Wees vurig van Gees 20171231
LeRoux,P,Ds - - Jak 4v7 Gehoorsaam God, weerstaan die duiwel 20171224
Snyman,D,Ds - - Luk 1v38, Matt 1v24 Gewillige instrumente 20171224
LeRoux,P,Ds - - Jak 4v2-3 As jy nie oor dit kan bid nie, moet dit nie najaag nie 20171217
LeRoux,P,Ds - - Psalm 16 Die HERE is die deel van my erfenis 20171217
LeRoux,P,Ds - - (GELOFTEDAG) - Gen 22, Heb 11 Geloof die bewys van wat ons nie (voor)sien nie 20171216
LeRoux,P,Ds - - HK So 52 - Matt 4, Matt 6v13 En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose 20171210
LeRoux,P,Ds - - Jak 4v1 Die oorsprong van bakleiery 20171210
LeRoux,P,Ds - - Jak 4v1-12 Vanwaar al die baklei 20171210
LeRoux,P,Ds - - Mat 4v1-11;Mat 6:13;HK So 52 Lei ons nie in die versoeking nie - Onse Vader gebed 20171210
LeRoux,P,Ds - - HK So 51 - Matt 18, Matt 6v12 Vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe 20171203
LeRoux,P,Ds - - Jak 3v13-18 Wysheid van Bo en wysheid van onder 20171203
LeRoux,P,Ds - - HK So 50 - Exo 16, Matt 6v11 Gee ons vandag ons daaglikse brood 20171126
LeRoux,P,Ds - - Jak 2v14-26 'n Lewende geloof doen 20171126
LeRoux,P,Ds - - Jak 2v14-26 n Lewende geloof doen 20171126
LeRoux,P,Ds - - HK So 38 - Exo 20v8-11, Markus 2, Jes 58 LAAT ONS LIEF WEES 4 - Jy kan nie rus sonder die HERE nie 20170709
LeRoux,P,Ds - - HK So 36 - Exo 20v7, Lev 24, Matt 26 LAAT ONS LIEF WEES 3 - Die sonde wat God die meeste vertoorn 20170702
LeRoux,P,Ds - - Pred 11, 2 Tim 2, Spr 13, Ps 103 FASES VAN DIE LEWE 3 - Jongmense - Jou beste jare vir die HERE 20170702
LeRoux,P,Ds - - HK So 35 - Exo 20v4-6 Laat ons lief wees 2 - Aanbidding to eer van God 20170625
LeRoux,P,Ds - - Open 12v1-17 20170528
Noeth,H,Ds - - Konflik-hantering 20170528
Noeth,H,Ds - - Joh 11v6 20170528
LeRoux,P,Ds - - Hand 1v1-14 HK Sondag 18 20170525
LeRoux,P,Ds - - HK So 31 - Matt 18v15-18, 1 Kor 5v1-11 Die sleutels van die koninkryk van die hemele 20170521
LeRoux,P,Ds - - Nagmaal-Exodus 12 As Ek die bloed sien, sal Ek verbygaan 20170521
LeRoux,P,Ds - - HK So 26 - Matt 28v16-20 Die doop is teken en seel van die verbond 20170514
LeRoux,P,Ds - - HK So 30 - 1 Kor 11v17-34 Leefstyl van selfondersoek 20170514
LeRoux,P,Ds - - HK So 25 - Rom 4v1-25 Sakramente is Heilige, Sigbare Tekens en Seels 20170507
LeRoux,P,Ds - - Matt 5v10-12 Salig is die wat vervolg word 20170507
LeRoux,P,Ds - - Preek Sakramente is Heilige, Sigbare Tekens en Seels 20170507
LeRoux,P,Ds - - Preek Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid 20170507
LeRoux,P,Ds - - HK So 24 - 1 Kor 3v9-15, 1 Kor 15v58 Ons werke in die Here is nie tevergeefs nie 20170430
LeRoux,P,Ds - - Matt 5v8 Salig is die wat rein van hart is 20170430
LeRoux,P,Ds - HK So 23 Rom 8 v31-39 20170423
LeRoux,P,Ds - - Matt 5v7 Salig is die barmhartiges 20170423
LeRoux,P,Ds - - Psalm 23 Die Here is my Herder 20170416
LeRoux,P,Ds - - 1 Kon 19, Hebr 1v1 Sagte en kalm stem 20170409
LeRoux,P,Ds - - HK So 21 - 1 Kor 12v12-31 Die Heilige Algemene Christelike Kerk 20170409
LeRoux,P,Ds - - HK So 20 - Joh 14v15-26 Ons glo in die Heilige Gees 20170402
LeRoux,P,Ds - - Psalm 127 Bou, Bewaar, Berus in die Here 20170402
LeRoux,P,Ds - - HK So 19 - Efes 1v3-23 Christus is ons Koning wat regeer, versorg en oordeel 20170326
Klopper,D,Ds - - (Aand) - Hand 8 20170319
Noeth,H,Ds - - Ps 139 Oggend DOOP 20170319
Klopper,D,Ds - - (Aand) - Num 21 20170312
Smit,R,Ds - - (Oggend) - Rigters 12 20170312
LeRoux,P,Ds - - HK So18 - Hand 1 Christus se hemelvaart 20170305
LeRoux,P,Ds - - Ps 128 Ware geluk is 'n byproduk van die vrees van die HERE 20170305
LeRoux,P,Ds - - HK So 17, 1 Kor 15 Christus se opstanding waarborg ons opstanding 20170226
LeRoux,P,Ds - - Matt 5v9 Salig is die vredemakers 20170226
LeRoux,P,Ds - - (Aand) - HK So 16-Mark 9v42-50 Christus verlos ons van die hel 20170219
LeRoux,P,Ds - - (Oggend NAGMAAL) Ek en my huis sal die HERE dien 20170219
LeRoux,P,Ds - - HK So 16-Mark 9v42-50 Christus verlos ons van die hel 20170219
LeRoux,P,Ds - - Nagmaal-Ek en my huis sal die HERE dien 20170219
LeRoux,P,Ds - - HK15 Lyding 20170212
LeRoux,P,Ds - - Pred 11 Belydenis aflegging 20170212
LeCornu,S,Ds - - Geloftefees Rede 20161216