Preke/Seminare by GK Wonderboompoort

Soek vir:
Foto Spreker
Prediker
MP3 PDF Beeld Titel/Teks Beskrywing Datum
Noeth,H,Ds - - Konflik-hantering 20170528
LeRoux,P,Ds - - (Aand) - HK So 16-Mark 9v42-50 Christus verlos ons van die hel 20170219
Klopper,D,Ds - - (Aand) - Hand 8 20170319
Klopper,D,Ds - - (Aand) - Num 21 20170312
LeRoux,P,Ds - - (GELOFTEDAG) - Gen 22, Heb 11 Geloof die bewys van wat ons nie (voor)sien nie 20171216
LeRoux,P,Ds - - (Oggend NAGMAAL) Ek en my huis sal die HERE dien 20170219
Smit,R,Ds - - (Oggend) - Rigters 12 20170312
LeRoux,P,Ds - - 1 Kon 19, Hebr 1v1 Sagte en kalm stem 20170409
Klopper,D,Ds - - 2 Kon 4 Gebruik dit wat jy het 20180107
LeRoux,P,Ds - - 2 Tim 1,2,3 Bly in wat jy geleer het 20180218
LeRoux,P,Ds - - Deut 15, Ef 6 God se eis in verband met ons daaglikse werk - Ds Gerard Meijer 20180114
LeRoux,P,Ds - - Efe 5v17 Koop die tyd uit, want die dae is boos 20171231
Meijer,G,Dr - - Ex 29, Ps 133 Liefdesgemeenskap in Christus 20180107
Meijer,D,St - - Exo 6v1-2 Ons vertroue op ons getroue HERE 20180128
LeCornu,S,Ds - - Geloftefees Rede 20161216
Meijer,D,St - - HK So 10 - Open 4v1-11 God alleen stuur die wereld na sy einddoel - Teol Stud Dirk Meijer (Preek van Ds Ronald Bain) 20180128
LeRoux,P,Ds - - HK So 16-Mark 9v42-50 Christus verlos ons van die hel 20170219
LeRoux,P,Ds - - HK So 17, 1 Kor 15 Christus se opstanding waarborg ons opstanding 20170226
LeRoux,P,Ds - - HK So 19 - Efes 1v3-23 Christus is ons Koning wat regeer, versorg en oordeel 20170326
LeRoux,P,Ds - - HK So 20 - Joh 14v15-26 Ons glo in die Heilige Gees 20170402
LeRoux,P,Ds - - HK So 21 - 1 Kor 12v12-31 Die Heilige Algemene Christelike Kerk 20170409
LeRoux,P,Ds - HK So 23 Rom 8 v31-39 20170423
LeRoux,P,Ds - - HK So 24 - 1 Kor 3v9-15, 1 Kor 15v58 Ons werke in die Here is nie tevergeefs nie 20170430
LeRoux,P,Ds - - HK So 25 - Rom 4v1-25 Sakramente is Heilige, Sigbare Tekens en Seels 20170507
LeRoux,P,Ds - - HK So 26 - Matt 28v16-20 Die doop is teken en seel van die verbond 20170514
LeRoux,P,Ds - - HK So 30 - 1 Kor 11v17-34 Leefstyl van selfondersoek 20170514
LeRoux,P,Ds - - HK So 31 - Matt 18v15-18, 1 Kor 5v1-11 Die sleutels van die koninkryk van die hemele 20170521
LeRoux,P,Ds - - HK So 35 - Exo 20v4-6 Laat ons lief wees 2 - Aanbidding to eer van God 20170625
LeRoux,P,Ds - - HK So 36 - Exo 20v7, Lev 24, Matt 26 LAAT ONS LIEF WEES 3 - Die sonde wat God die meeste vertoorn 20170702
LeRoux,P,Ds - - HK So 38 - Exo 20v8-11, Markus 2, Jes 58 LAAT ONS LIEF WEES 4 - Jy kan nie rus sonder die HERE nie 20170709
LeRoux,P,Ds - - HK So 50 - Exo 16, Matt 6v11 Gee ons vandag ons daaglikse brood 20171126
LeRoux,P,Ds - - HK So 51 - Matt 18, Matt 6v12 Vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe 20171203
LeRoux,P,Ds - - HK So 52 - Matt 4, Matt 6v13 En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose 20171210
LeRoux,P,Ds - - HK So18 - Hand 1 Christus se hemelvaart 20170305
LeRoux,P,Ds - - HK15 Lyding 20170212
LeRoux,P,Ds - - Hand 1v1-14 HK Sondag 18 20170525
LeRoux,P,Ds - - Jak 2v14-26 'n Lewende geloof doen 20171126
LeRoux,P,Ds - - Jak 2v14-26 n Lewende geloof doen 20171126
LeRoux,P,Ds - - Jak 3v13-18 Wysheid van Bo en wysheid van onder 20171203
LeRoux,P,Ds - - Jak 4v1 Die oorsprong van bakleiery 20171210
LeRoux,P,Ds - - Jak 4v1-12 Vanwaar al die baklei 20171210
LeRoux,P,Ds - - Jak 4v13-16 As die HERE wil 20180121
LeRoux,P,Ds - - Jak 4v2-3 As jy nie oor dit kan bid nie, moet dit nie najaag nie 20171217
LeRoux,P,Ds - - Jak 4v7 Gehoorsaam God, weerstaan die duiwel 20171224
LeRoux,P,Ds - - Jak 5v7-20 God se weg tot geestelike genesing 20180211
LeRoux,P,Ds - - Jes 6v1-13, Fil 1v1-2 Heilig, Heilig , Heilig is die HERE van die leƫrskare 20180114
Noeth,H,Ds - - Joh 11v6 20170528
Snyman,D,Ds - - Luk 1v38, Matt 1v24 Gewillige instrumente 20171224
LeRoux,P,Ds - - Luk 8v4-21 Oggend-Gelykenis van die saaier-vier tipes grond 20180318
LeRoux,P,Ds - - Mat 4v1-11;Mat 6:13;HK So 52 Lei ons nie in die versoeking nie - Onse Vader gebed 20171210
LeRoux,P,Ds - - Matt 18v15-35; HK So 31 Oggend-`n Broer wat sondig 20180311
LeRoux,P,Ds - - Matt 5v10-12 Salig is die wat vervolg word 20170507
LeRoux,P,Ds - - Matt 5v7 Salig is die barmhartiges 20170423
LeRoux,P,Ds - - Matt 5v8 Salig is die wat rein van hart is 20170430
LeRoux,P,Ds - - Matt 5v9 Salig is die vredemakers 20170226
LeRoux,P,Ds - - Mattheus 6:19-21 Oggend - Waar is jou skat 20180304
LeRoux,P,Ds - - NGB Art 1 - Jes 40v12-13, Deut 6v4 Die deugde van God (Hy is enig, enkelvoudig, geestlik, ewig) 20180121
LeRoux,P,Ds - - NGB Art 1 - Jes 55v1-13 Die deugde van God (Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik) 20180204
LeRoux,P,Ds - - NGB Art 1 - Ps 139 Die deugde van God (Hy is onveranderlik, oneindig) 20180211
LeRoux,P,Ds - - NGB Art 1 - Sag 4, Matt 8 Die deugde van God (Hy is almagtig) 20180218
LeRoux,P,Ds - - Nagmaal-Ek en my huis sal die HERE dien 20170219
LeRoux,P,Ds - - Nagmaal-Exodus 12 As Ek die bloed sien, sal Ek verbygaan 20170521
LeRoux,P,Ds - - Open 12v1-17 20170528
LeRoux,P,Ds - - Pred 11 Belydenis aflegging 20170212
LeRoux,P,Ds - - Pred 11, 2 Tim 2, Spr 13, Ps 103 FASES VAN DIE LEWE 3 - Jongmense - Jou beste jare vir die HERE 20170702
LeRoux,P,Ds - - Preek Sakramente is Heilige, Sigbare Tekens en Seels 20170507
LeRoux,P,Ds - - Preek Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid 20170507
LeRoux,P,Ds - - Ps 11 Aand - Die deugde van God - God is regverdig 20180311
LeRoux,P,Ds - - Ps 128 Ware geluk is 'n byproduk van die vrees van die HERE 20170305
Noeth,H,Ds - - Ps 139 Oggend DOOP 20170319
LeRoux,P,Ds - - Ps 139, Rom 16 Aand - Die deugde van God-God is volkome wys 20180225
LeRoux,P,Ds - - Ps 23; Joh 10 Oggend - Die HERE is my herder 20180225
LeRoux,P,Ds - - Ps. 136; Ps. 119:65-72 Aand-Die deugde van God - Hy is volkome goed 20180304
LeRoux,P,Ds - - Psalm 127 Bou, Bewaar, Berus in die Here 20170402
LeRoux,P,Ds - - Psalm 16 Die HERE is die deel van my erfenis 20171217
LeRoux,P,Ds - - Psalm 23 Die Here is my Herder 20170416
LeRoux,P,Ds - - Rom 12v11 Wees vurig van Gees 20171231
LeRoux,P,Ds - - Rom 1v18-21; Ps 19; NGB Art2 Aand-Openbaring in natuur en Skriftuur 20180318