Nou is jou tyd. Leef jy jou roeping?

So ‘n paar maande gelede het ek bietjie inspirasie nodig gehad. Ek het nodig gehad om weer te onthou watter voordeel en voorreg dit is om God te dien.

So, ek het deur my pa se versameling sendingverhale begin lees.

En waar was jy! Hierdie was voedsel vir motivering! Ek kon net-net stilsit tydens spannende verhale van William WilberforceJohn Welch en natuurlik John Paton.

Ek onthou dit baie duidelik, ek het net by die goeie deel van die verhaal oor John Paton gekom, toe ek vir myself gesê het: Mansmens, as ek net saam John Paton kon lewe. Hoeveel vreugde sou ek nie hê om God langs so ‘n man te dien nie! Met soveel vreugde sou ek saam met John Paton sê: “Ek bely aan jou dat as ek maar kan lewe en sterwe in diens van die Here Jesus, maak dit vir my geen verskil of ek deur kannibale of deur wurms opgeëet word nie.”

In elk geval, ek dink jy kan jou indink hoe ek (toe nog amper 18) moes lyk daar waar ek sit – met die vreugde van ‘n klein seuntjie – en die verhaal lees van ‘n sendeling wat sy lewe en familie vir Jesus waag.

Ek het regtig jammer gevoel vir myself. Ander mense wens dalk hulle was in ‘n ander staat, provinsie, land of kontinent. Ek het myself gekry dat ek in ‘n heeltemal ander eeu wou leef!

Toe het ek besef: Dit is nie my besluit nie. Dit is God se besluit…

As God my toegelaat het om te kies wanneer ek gebore wou word, sou ek 1838 oor en oor kies. Dit sou vir my wonderlik wees. Korrupte leiers, glorieryke veldslae, goedkoop kos, onontdekte lande en sendelinge wat alle gemak opoffer om die evangelie aan mense te bring wie se enigste gedagte iets in die lyn is van: “Sal ons hierdie ene braai, kook of maak ons van hom wors?”

Ek wou graag in daardie eeu leef. Daar sou so baie wees wat ek vir God kon doen.

Toe het ek besef: God weet die beste.

God het my gedagtes geopen om Job 38 beter te verstaan. Netsoos Job, was ek ook ondankbaar teenoor God. Ek het gedink dat as ek my tyd kon kies, ek ‘n baie beter keuse sou kon maak.

Ja, ek sou waarskynlik gekies het om in die 19de eeu te leef, en jy weet wat? Ek sou dit waarskynlik opgemors het.

As ek in die 19de eeu langs John Paton geleef het, sou ek waarskynlik iets onnosels gedoen het. Ek sou waarskynlik my end ontmoet het nog voordat ek eers met die kannibale kon praat, en alhoewel ‘n dood vir die Naam van my Verlosser ‘n glorieryk einde sou wees, sou ek waarskynlik nie veel van ‘n verskil gemaak het nie.

Instede daarvan om my te plaas daar waar ek wil wees, het Hy my geplaas waar Hy geweet het ek moet wees.

Maar waar kan ek ‘n verskil maak?

Ek wil vir jou ook hierdie vraag vra: Waar kan jy ‘n verskil maak?

God het ons hier geplaas, so Hy moet ‘n doel vir ons hê. Niemand is erens geplaas sonder ‘n roeping nie. Moet ook nie dink dat jou roeping van min belang is nie. Net jy kan jou roeping leef. Ek kan nie, jou predikant kan nie, Johannes Kalvyn kan nie, net jy kan deur God se genade sy Naam eer daar waar jy is.

Hierdie is een van die belangrikste vrae in jou lewe, so ek wil hê jy moet daaroor nadink. Maak ‘n nota – sommer nou dadelik. Wat is jou roeping?

Ons het soms meer as een roeping. Soms verander ons roeping ook, so daar is nie een regte of verkeerde antwoord nie. Weet egter dit: Jou roeping is nie voltooi tot die dag dat jy doodgaan nie.

Vra vir God

So kyk om jou. Gaan na God. Lees sy Woord en bid vir Hom om vir jou te wys wat jou roeping is, want net jy kan dit uitleef. God het jou nie verniet hier geplaas nie. Hierdie is ons wêreld, ons omstandighede en ons word geroep om dit te bring in gehoorsaamheid van God. Geen eer kan groter wees as dit nie.

As dit God se wil is dat Hy jou roeping aan jou openbaar, dan sal Hy ook die middele aan jou gee. Hy gee nie vir ons ‘n taak wat ons nie kan uitvoer nie. So daarom is my boodskap aan jou: Ek kan nie verantwoording doen vir jou roeping nie. Wanneer God met die wederkoms vir jou gaan vra of jy jou roeping uitgeleef het, wat gaan jy antwoord? As God nou vir jou moet vra of jy jou roeping uitleef, wat gaan jy antwoord?

Kan jy antwoord dat jy besig is om jou lewe elke dag te bied as ‘n lewende en aan God welgevallige offer?


Oor die Skrywer:


Pieter van Deventer is ‘n 17 jarige tiener, woonagtig in Pretoria, Suid Afrika. Hy hou baie van musiek, goeie boeke, en diep gesprekke oor die Skrif. Sy droom is om eendag ‘n Godvresende vader te wees. (N.S. onlangs het hy die moontlikheid om teologie te studeer begin oorweeg…)