Reëlings van die GK WBP vir bediening n.a.v. die Covid 19/koronavirus uitbraak

17 Maart 2020 – Reëlings van die GK WBP vir bediening n.a.v. die Covid 19/koronavirus uitbraak

Geliefde broeders en susters,

Soos u bewus is, sal ons gemeentelike aktiwiteite deur die Covid 19/koronavirus uitbraak geraak word en ons wil graag die volgende reëlings bekendmaak.

Allereers moet ons onthou dat God in beheer is en dat Hy met ons is.  Daarom hoef ons nie bang te wees nie.

Ons gemeente se reëlings:

 1. Eredienste: Ons weet dat groot samekomste hoë risiko is vir die oordrag van die virus.  Daarom tref die kerkraad die volgende reëlings:
  1. dat die eredienste (oggend en aand) via die internet uitgesaai gaan word.
  2. Die uitsending sal vanaf die kerkgebou plaasvind op gewone erediens-tye (09h00 en 18h00)
  3. Ons versoek egter gemeentelede om eerder vanaf die huis oor die internet in te skakel vir die eredienste as om fisies na die kerkgebou te kom. Indien jy egter ten spyte van die risiko steeds die dienste in persoon wil bywoon, is jy welkom. In die geval versoek ons dat jy alle maatreëls onderhou soos die was van hande, veilige afstand, ens.
  4. Lidmate wat tog die diens bywoon moet asb. wydverspreid gaan sit in die kerkbanke, om verspreiding te beperk.
  5. Ons is gewoonlik 200-250 lidmate tydens die oggenddiens, maar wil so min as moontlik mense in die gebou hê, verkieslik minder as 50.
  6. Lidmate kan nou reeds gaan ‘subscribe’ op ons Youtube-kanaal deur GK Wonderboompoort te soek op youtube of deur op die volgende skakel te kliek.  Volledige prosedure is ook op ons webwerf by org
  7. Lidmate wat nie internet toegang het nie, is welkom om die diens in persoon te kom bywoon. Onderhou asb. ook maatreëls soos genoem in punt c en d hierbo.
  8. Ons wil veral ons ouer lidmate (mense ouer as 70), en mense met klein kindertjies aanraai om die eredienste van hulle huise af te volg.  Indien jy siekte simptome het of enigsins vermoed dat jy moontlik die virus kon opdoen, versoek ons jou ook om die diens van die huis af te volg.
  9. Daar sal ’n ouderling en diaken aan diens wees, asook die orrelis en koster (en natuurlik die predikant).
  10. Daar sal geen teedrink na die erediens wees nie
  11. Hierdie bg. reëling geld vir die volgende twee Sondae, waarna ons die situasie sal herevalueer en daarna weer reëlings sal bekend maak.

 

 1. Bybelstudies: Ons gaan nie fisies ontmoet nie, maar wel elektronies. Ons gaan gebruik maak van google-meet of die betrokke w’app groepie op wyses waaroor groepe sal ooreenkom.
 2. Katkisasie: Ons het in elkgeval geen katkisasie gereël vir die volgende twee Sondae weens die skoolvakansie nie. Na die vakansie sal daar weer kommunikasie uitgaan oor hoe ons gaan hervat.
 3. Diakonie: Die diakonie is afhanklik van die geld wat elke Sondag in die sakkies gegooi word.  Jy is dus welkom om dit eerder in die diakonie se rekening te betaal, aangesien ons dit nou nie Sondae in die sakkies kan gooi nie.  Die rekeningnommer van die diakonie verskyn elke Sondag in die Kontak.  Die diakonie se rekening (FNB) is ’n ander rekening as waarin jy jou maandelikse bydraes inbetaal (Absa).  Diegene wat nie daarmee vertroud is nie, kan ’n koevert by die kerkkantoor kom afhaal, jou kollekte daarin plaas en weer daar afgee.
 4. Elektroniese bediening: Ons wil graag sover moontlik bediening so sinvol as moontlik laat voortgaan. Ons sal gebruik maak van die volgende mediums:
  1. Die gemeente se Facebookblad
  2. Die gemeente se webtuiste
  3. Die onderskeie w’app groepe
  4. Lidmate kan steeds meelewing betoon deur telefone, ens. tot ons voordeel te gebruik
 5. Kerkkantoor: Ons kerkkantoor sal normale ure oop wees.

 

Ons roep ook die gemeente op om voorbidding te doen vir ons gemeente, kerke, volk en land.  Mag die HERE ons oë oopmaak vir ons sondes, maar ook ’n deur laat oopgaan vir die kosbare evangelie van ons HERE Jesus Christus.

Baie liefde,

Kerkraad GK WBP

Markus 13:7  Maar wanneer julle hoor van oorloë en gerugte van oorloë, moet julle nie verskrik word nie, want dit moet kom. Maar dit is nog nie die einde nie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *